อ่านแล้วรวย19

เจ็บปวด! บริษัทยักษ์ใหญ่ปลดพนักงาน 600 กว่าชีวิต แต่ผู้บริหารกลับได้โบนัสกว่า 2,100 ล.

เจ็บปวด! บริษัท Electronic Arts (EA) ปลดพนักงาน 600 กว่าชีวิต แต่ผู้บริหารกลับได้โบนัสกว่า 2,100 ล.

เมื่อวันที่ 3 มิถุนานยน spotlightbizth ได้เผยว่า Electronic Arts (EA) บริษัทเกมยักษ์ใหญ่ สร้างความฮือฮาด้วยการมอบโบนัสรวมกว่า 2,100 ล.บ. ให้กับผู้บริหารระดับสูง ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เป็นธรรม หลังจากบริษัทได้ปล ดพนักงานจำนวนมากออกไปก่อนหน้านี้ สร้างความไม่พอใจในหมู่พนักงานที่ยังคงทำงานอยู่

ช่วงที่ Electronic Arts (EA) ปลดพนักงานจำนวนมากออก แต่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทกลับได้รับค่าตอบแทนรวมกันสูงถึง 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2,100 ล้านบาท) ในปีงบประมาณ 2567 ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจเมื่อเทียบกับสถานการณ์การลดขนาดองค์กร โดยเฉพาะนาย Andrew Wilson ซีอีโอของ EA เป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุด โดยรับค่าตอบแทนไปถึง 25.6 ล. ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 896 ล้านบาท) หรือเกือบครึ่งหนึ่งของเงินทั้งหมดที่จ่ายให้ผู้บริหารระดับสูง คำถามที่เกิดขึ้นคือ บริษัทให้เหตุผลในการจ่ายเ งินจำนวนมหาศาลนี้ว่าอย่างไร?

เปิดรูปภาพ

ล่าสุดทาง EA ยกย่อง Wilson ในการนำพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายสำคัญหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ แบ่งบริษัทออกเป็นสองส่วนหลักคือ EA Entertainment และ EA Sports เพื่อให้การดำเนินงานคล่องตัวและตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการปรับกลยุทธ์การลงทุนครั้งสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าทรัพยากรที่มีอยู่จะถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และผลักดันให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

เปิดรูปภาพ


EA ปลดพนักงานครั้งใหญ่กว่า 670 คน

เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาทางบริษัท Electronic Arts (EA) ประกาศปลดพนักงานครั้งใหญ่ คิดเป็น 5% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด หรือประมาณ 670 คน โดยเป็นการลดจำนวนพนักงานในหลายแผนก รวมถึง Codemasters และ Glu Mobile ซึ่งเป็นผลมาจากการยกเลิกเกมมือถือ EA Sports MLB Tap Sports และ F1 Mobile Racing การตัดสินใจครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ของ EA เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเกม โดยบริษัทจะลดการพัฒนาเกมที่ใช้ IP ภายนอก และหันมาเน้นเกมที่เป็น IP ของตัวเองมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีการยกเลิกเกมอย่างน้อยหนึ่งเกม และโยกย้ายนักพัฒนาไปยังโครงการอื่นๆ ทางด้าน Andrew Wilson ซีอีโอของ EA ยอมรับว่าการปลดพนักงานครั้งนี้เป็น “การตัดสินใจที่ยากลำบาก” แต่จำเป็นเพื่อให้บริษัทสามารถปรับตัวและเติบโตต่อไปได้ในอนาคต กระบวนการปลดพนักงานคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในต้นไตรมาสหน้า

เปิดรูปภาพ
เมื่อพิจารณารายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนของ Andrew Wilson ซีอีโอของ EA พบว่า เขาได้รับเงินเดือนพื้นฐาน 1.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่รายได้ส่วนใหญ่มาจากรา งวัลหุ้น มูลค่ากว่า 20 ล.ดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ยังมีเงินอีกเกือบ 3.5 ล. ดอลลาร์สหรัฐจากแผนจูงใจที่ไม่ใช่หุ้น และเงินชดเชยอื่นๆ อีก 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 5 ล.ดอลลาร์สหรัฐ

ซึ่งมากกว่าที่เขาได้รับในปีงบประมาณ 2566 และ 2565 ผู้บริหารระดับสูงท่านอื่นๆ ก็ได้รับค่าตอบแทนสูงเช่นกัน เช่น Laura Miele ประธานของ EA Entertainment ได้รับเงินรวม 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ Stuart Canfield ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) ได้รับเงินรวม 6.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทั่วไปในอุตสาหกรรมเกม โดยพนักงานทั่วไปของ EA มีรายได้เฉลี่ย 148,704 ดอลลาร์สหรัฐ

เปิดรูปภาพ

ซึ่งหมายความว่า Wilson ได้รับเงินมากกว่าพนักงานทั่วไปถึง 172 เท่า อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจจ่ายเงินจำนวนมหาศาลให้กับผู้บริหารระดับสูงในขณะที่ปลดพนักงานจำนวนมาก ทำให้เกิดคำถามถึงความเป็นธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท EA แม้ว่าบริษัทจะอ้างถึงผลงานที่ดีของผู้บริหาร แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของพนักงานที่เหลืออยู่ และอาจทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทในสายตาสาธารณชนเสียหายได้

ดังนั้นในอนาคต EA อาจจำเป็นต้องทบทวนนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและการจัดสรรทรัพยากรภายในองค์กร เพื่อให้เกิดความสมดุลและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานและการสื่อสารกับพนักงานและสาธารณชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทในระยะยาวเปิดรูปภาพ

 

ขอบคุณ spotlightbizth

ที่มา eurogamer

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *