อ่านแล้วรวย19

ผลสืบสวน มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ยอมรับมีมูลความจริง ซื้อขายปริญญา

ผลสืบสวน มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ยอมรับมีมูลความจริง ซื้อขายปริญญา

รายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีข่าวแอบอ้างการซื้อขายปริญญา

– มูลกรณีเรื่องนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีข่าวแอบอ้างการซื้อขายปริญญาบัตรของนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต โดยพบว่ามีอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ๑ ท่าน มีส่วน เกี่ยวข้องในการร่วมกระบวนการดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีมูลความจริง

– การตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ ข้อความของผู้เสียหายกับอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง สนทนาทางไลน์ และคลิปเสียงของผู้เสียหายกับอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ข้อพิจารณาและความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง พิจารณาแล้วมีมูลความจริง ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๖๖

– บอกเลิกสัญญาจ้าง และดำเนินคดีตามกฎหมาย

ผู้สื่อข่าวสยามนิวส์ นครบาล รายงาน

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *